ชื่อ นางสาวบุญธิดา แขเขียว

ชื่อเล่น ป่าน

รหัสนักศึกษา 5117034

เกิดวันที่ 20 กันยายน 2532

ที่อยู่ 75 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

Email : pan_pai154@hotmail.com

Tell : 085-1318892