ชื่อ ชนิดา เสือเปีย
ชื่อเล่น พลอย
รหัสนักศึกษา 5117026
เกิดวันที่ 4 กันยายน 2533
ที่อยู่ 65/46 ม.12 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
E-mail chanida_34@hotmail.com