ชื่อ นายชวลิต อิทธิสาร
ชื่อเล่น จิ๋ว
รหัส 5117058
สาขา MI
E-mail ghost_jiw@hotmail.com
เกิด วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2533
อายุ 21 ปี
ศาสนา พุทธ
สัญชาติ ไทย
เชื้อชาติ ไทย
บ้านเกิด จังหวัดสุพรรณบุรี
สัตว์ที่ชอบ สุนัขพันธุ์ไซบีเรียน
ลักษณะนิสัย ร่าเริง
ความคาดหวัง อยากได้ความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพการทำงานในอนาคตจากอาจารย์