ชื่อ นางสาวพรประภา แก้วเปรม
ชื่อเล่น ตา
รหัส 5117079 สาขา MI
เกิด วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2532 
อายุ 21 ปี
อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 285/4 ม.17 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์
นับถือ ศาสนาพุทธ
ลักษณะนิสัย ด้านบวก เป็นคนร่าเริง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ซื่อสัตย์
ด้านลบ เป็นคนอารมณ์ร้อน ขี้หงุดหงิดง่าย
ความคาดหวังจากการเรียนวิชานี้ อยากได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นเพื่อนำไปใช้ในอาชีพการทำงานในอนาคตได้ค่ะ และอยากให้เวลาอาจารย์สอน อยากให้สอนอย่างเป็นกันเองค่ะเวลาเรียนจะได้ไม่เครียดค่ะ
E-Mail ta_tar_197@hotmail.com