สวัสดีครับ อาจารย์

ผมชื่อนายทัศนนท์ ฐานประเสริฐกุล รหัสนักศึกษา 5117063
ชื่อเล่น นนท์ ^^
email t-non_t-kul@hotmail.com
กำลังศึกษา คณะวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ความคาดหวัง เมื่อได้เรียนวิชานี้จบแล้วสามารถนำเอาไปใช้ในชีวิติประจำวันและในการประกอบอาชีพหน้าที่การงานในอนาคตได้ครับและได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในวิชานี้เพิ่มเติมมาขึ้นครับ ขอบคุณอาจารย์ที่มาสอนและให้ความรู้แก่พวกผมครับ