ชื่อ วิทวัส อนันตเดโชชัย
ชื่อเล่น โน๊ต
ระดับการศึกษา กำลังระดับป.ตรี ที่วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ชั้นปีที่4
รหัสนักศึกษา 5117047
ที่อยู่ 160/218 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
พี่น้อง 3คน ได้แก่ พี่สาว1น้องชาย1
งานอดิเรก ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม
สีที่ชอบ สีน้ำตาล เหลือง
สัตว์ที่ไม่ชอบ งู แมลงสาป
E-mail notezaku@hotmail