ชื่อ นางสาวขวัญชนก เกิดแดง ชื่อเล่น แพร

รหัสนักศึกษา 5117020
เกิดวันที่ 23 ธันวาคม 2532

เบอร์โทรติดต่อ 080-9997813,080-1132714

Email do_oo_pair@hotmail.com

ที่อยู่ 1111/140 หมู่4 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี 71110